Co je degenerativní onemocnění plotének?

Degenerativní onemocnění plotének je nejčastější příčinou bolestí bederní páteře a bolestí krku, a také jednou z nejvíce nepochopených nemocí. Jednoduše řečeno, degenerativní onemocnění plotének se vztahuje na příznaky bolesti v oblasti kříže a krku, způsobené opotřebením zádových plotének. V některých případech degenerativní onemocnění plotének také způsobuje slabost a palčivou, vystřelující bolest v oblasti rukou nebo nohou (radikulární bolest).

Degenerativní onemocnění plotének obvykle sestává ze slabé chronické bolesti s přerušovanými epizodami výrazné bolesti. Bolestivá degenerace je běžná v krku (krční páteř) a v kříži (bederní páteř). Tyto oblasti páteře jsou nejvíce ohýbané a jsou pod největším vypětím, a proto jsou nejnáchylnější na degeneraci plotének.

Degenerativní onemocnění plotének je nesprávné označení

Označení degenerativní pochopitelně implikuje, že příznaky se zhorší s věkem. Nicméně dané označení neodkazuje na příznaky, ale spíše popisuje proces degenerování plotének za určitý čas. Přesto což naznačuje daný název, tak degenerativní onemocnění plotének není nemoc, ale stav, při kterém přirozené stárnutí způsobené opotřebením ploténky způsobuje bolest, nestabilitu a další příznaky. Tento stav obvykle nevede k dlouhodobé invaliditě a ve většině případů ho můžeme zvládnout použitím neinvazivních nechirurgických léčebných metod.

Ačkoliv je pravda, že ploténky budou postupem času degenerovat, tak bolest pocházející z degenerativního onemocnění plotének se nezhoršuje a po jistém čase je naopak menší. Degenerativní kaskáda - degenerativní kaskádová teorie nám vysvětluje jak funguje daný proces. Degenerace plotének je přirozená součást stárnutí a časem každý pocítí ve svých ploténkách jisté změny. Avšak u degenerující ploténky se nemusí vždy vytvořit patrné příznaky. Degenerativní onemocnění plotének je ve své povaze a závažnosti naopak velmi proměnlivé.

Lékaři se neshodují

V medicínské literatuře je jen malá shoda na tom co charakterizuje diagnózu degenerativního onemocnění plotének. Tento nedostatek vzájemné shody lze přičíst povaze příznaků, které se během období mnoha let mění, což způsobuje těžké dohledání příznaků.

Je důležité poznamenat, že degenerace plotének může vést k nebo urychlit nástup dalších poruch páteře jako jsou:

Řešení na bolesti spojené s degenerací plotýnek naleznete ZDE: