Miecha a miechové nervové korene

Mícha se odděluje ze spodní části mozku, probíhá skrz krční a hrudní páteř a končí v dolní části hrudní páteře. Proto úrazy nebo poškození míchy mohou být doprovázeny traumatem nebo chorobami krční nebo hrudní páteře.

Mícha neprobíhá přes bederní páteř (dřík). Po tom co se mícha ukončí v dolní části hrudní páteře, z její spodní část vycházejí nervová zakončení jako z "koňského ocasu" (cauda equina / intraspinální struktury) a páteř opouštějí.

Protože bederní páteř neobsahuje míchu a obsahuje velké množství prostoru pro nervové kořeny je nepravděpodobné, že by ani tak vážně případy (jako je hernie disku / vyskočení ploténky) způsobovaly paraplegie (ztrátu motorických funkcí v dolních končetinách). I když jsou ojedinělé extrémní případy dlouhodobého výrazného posunutí ploténky, kdy ke ztrátě citlivosti dolní končetiny došlo.

Rozdělení / dělení míchy

Mícha může být rozdělena do segmentů podle nervových kořenů, které z ní vybočují. Nervy podél páteřního kanálu sestávají z 8 krčních nervů, 12 hrudních nervů, 5 bederních nervů, 5 křížových nervů a jednoho kokcygeálneho nervu. Nervové kořeny probíhají přes kostní kanál a na každé úrovni opustí páteř jeden pár nervových kořenů.

Nervové kořeny krční páteře - v krční páteři (krk), je nervový kořen pojmenován po spodním segmentu, mezi kterým probíhá (např. nervový kořen C6 na segmentu C5-C6).

Nervové kořeny bederní páteře - bederní páteři (oblast dříku), je nerv pojmenován po horním segmentu, mezi kterým probíhá (např. Nervový kořen L4 na segmentu L4-L5).

Podráždění nervů z vyhřezlé plotýnky

Nervy přecházející na další úroveň procházejí oslabené místo v prostoru mezi plotýnkami, což je důvod proč ploténky vyskakují hned pod nervovým kořenem a mohou způsobit bolesti nohou (bederní radiokulopatiu nebo ischias).

Hernitácie / vyskočení krční ploténky (v krku) má tendenci dráždit nervy vycházející na příslušné úrovni (např. C6 na C5-C6).

Hernitácie / vyskočení bederní ploténky (v bederní části zad) má tendenci dráždit nervy, které procházejí křížem přes příslušné úrovně (např. L5 na L4-L5)

Hernitácie / vyskočení hrudní ploténky (v horní části zad) jsou velmi vzácné. Někdy se stává, že vyhozená ploténka způsobí jen bolest v noze nebo ruce a ne bolest v oblasti dříku nebo krku, a s počátku si můžeme myslet, že má pacient problém s nohou nebo rukou.

Bolest ruky z důsledku vyskočení krční ploténky je obvykle doprovázena znecitlivěním / brněním a přechází do prstů. Bolest nohou z důsledku vyhřezlé bederní ploténky bude obvykle vystřelovat od kolena a nižší, případně do chodila a může být doprovázena znecitlivěním.