100% garance originálních výrobků SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zdarma od 2500 Kč

Skolióza

Co je skolióza?

Skoliózu můžeme charakterizovat jako trojrozměrnou deformitou se sklonem a posunem obratlů ve frontální (stranové zakřivení), sagitální (změny fyziologické lordózy a kyfózy) a tranzverzálnej (rotace páteřního sloupce) rovině. Jednoduše řečeno, je to chorobné vykřivení páteře mimo její přirozenou křivku.

U idiopatické (z neznámé příčiny) skoliózy zpočátku nejsou strukturální změny obratlů. U skoliózy jsou nejvíce dislokované těla obratlů, jejich oblouky a výběžky méně. Obvykle viditelný je typický hrb při rotaci páteře v hrudní části, kde příčné výběžky jsou následovány žebry a vytváří se tak tzv. paravertebrálna prominencemi (prominencemi = výčnělek). Nejvíce viditelná je deformita při Adamsová testu - v předklonu.

Velikost deformity se hodnotí ve všech třech rovinách. Metodou podle Cobba lze odečítat úhlové zakřivení v předozadní projekci (AP = Antero-posterior) a v boční projekci (sagitální rovině). Moderními zobrazovacími metodami lze navíc v osovém řezu trupu (v transversální rovině) odečíst rotaci páteře.

Neuromuskulární skolióza

Základní příčinou této deformity páteře je vada neuromuskulárního systému. Jde o velkou skupinu onemocnění, nejčastější formou je dětská mozková obrna - DMO, svalová dystrofie a Myelomeningokénle. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu pacientů, u kterých je zapotřebí specifický přístup i léčebný postup. Základní neurologické postižení může být jednostranné, oboustranné, progredující nebo stacionární. Stejně tak je nutné přihlédnout k mentálnímu postižení pacienta.

Kongenitální skolióza

Jedná se o deformity páteře (skoliózy, kyfózy, kyfoskoliózy), se kterými se dítě už narodí. Poměrně často jsou doprovázeny dalšími vrozenými vadami (u 30% jsou také abnormality ledvin, u 40% abnormality na míše). 75% dětí s vrozenou skoliózou progreduje postupně s věkem. Z toho 2/3 výrazně a 1/3 méně výrazně. Pouze 25% vrozených křivek se nemění. Zhoršování velikosti křivky je zejména ve dvou věkových obdobích, a to od narození do tří let, a potom v období pubertálního věku (období růstového zrychlení).

Jak dokáže cvičení SM Systém pomoci pacientům se skoliózou?