100% garance originálních výrobků SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zdarma od 2500 Kč

Principy metódy

Metoda SM Systém je založena na pravidelném cvičení vyvinutém MUDr. Smíška na základě poznatků ze světa fyzioterapie, osobních zkušeností a zkušeností z praxe.

SM Systém pracuje s anatomicky definovanými spirálovými svalovými řetězci. Svalový řetězec je soubor svalů, jejichž souhra během pohybu zajišťuje stabilitu těla a tím správné provedení pohybu. Funkci těchto svalových řetězců definuje spirálová stabilizace - jedná se o svaly, jejichž souhra během pohybu zajišťuje stabilitu těla a tím správné provedení pohybu.

Hlavní efekt metody je vyvolání trakční (natahovací) síly v oblasti meziobratlových plotének. Díky tomu se tlak vyvíjený na plotýnku sníží a plotýnka může lépe vykonávat svou funkci. Efekt dosahujeme aktivací spirálových svalových řetězců, které zužují obvod pasu a táhnou tělo směrem nahoru. Tímto způsobem je páteř při pohybu aktivní stabilizovaná.

Posturální reakce - aktivita posturálních svalů, především svalů břišních - vyvolaná tlakem na chodidlo ve stoje.

Senzomotorika - proměnlivou silou, kterou zatěžujeme chodidlo, zvyšujeme aktivitu stabilizačních svalů. Důležitou podmínkou je, aby bylo tělo při senzomotorických cvičení spirálově stabilizované (spirálově stabilizovaná senzomotorika).

Spirálová stabilizace - stabilizace těla spirálovými stabilizačními řetězci je aktivována pohybem ruky dozadu nebo dopředu. K tomu dochází v pozici ve stoje ve vertikální ose těla.

PNF (Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace) - facilitací (dráždění) proprioreceptorov (receptorů ve svalech a šlachách) se informace předává do centrálního nervového systému (CNS). Z CNS zpětně dochází k aktivaci dalších svalů, které jsou v CNS naplánovány jako pohybový stereotyp a stabilizační systém. Tak dojde k zapojení svalů v řetězci snadněji, než kdyby se napínaly samostatně. To se využívá k aktivaci svalů, které člověk napne těžko sám spontánně (hýždě, svaly pánevního dna).

Střídání relaxace a aktivace - relaxace svalů umožňuje jejich prokrvení. To dodává energii pro další svalovou aktivitu. Bez dostatečné a pravidelné relaxace sval zůstává v napětí (triggerpoints - TP). Opakovaná kontrakce bez relaxace vede ke křeči.

Střídání přetažení s kontrakcí - protažení svalu následuje po kontrakci, protažení dává možnost opětovné účinné kontrakci.

Praktické přínosy cvičení: