Co je to spinální stenóza?

V medicínské oblasti stenóza znamená neobvyklé zúžení tělového kanálu. Pokud se to spojí se slovem spinální, tak to definuje zúžení kostního kanálu, ve kterém se nacházejí nervy páteře nebo mícha. Někteří lidé se narodí s vrozenou formou spinální stenózy, ale u většiny se spinální stenóza vyvine jako součást degenerativní spirály. Malé množství lidí zúžením kostního kanálu nepociťuje žádný diskonfort, no pozvolným stárnutím nakonec pocítí vyzařující bolest, slabost a / nebo znecitlivění způsobené stlačením nervů nebo samotné míchy.

Zatímco zúžení se může vyskytnout v různých částech páteře, tak příznaky stlačení nervů jsou obvykle podobné. To je důvod proč specialisté často krát provádějí testování, aby zjistili příčinu a místo daného zúžení.

Bederní vs cervikální stenóza

V dolní části páteře se vyvine lumbální (bederní) stenóza, zatímco v oblasti krku se vyvine cervikální stenóza.

Lumálna spinální stenóza

Při lumbální (bederní) stenóze v dolní části páteře dochází ke stlačení nervového kořene míšního kanálu a to může vyvolat příznaky ischiatického brnění, slabost nebo ztuhlost vyzařující z dolní části páteře do oblasti hýždí a nohou, a to hlavně při fyzické aktivitě. Stenóza bederní páteře často krát napodobuje příznaky cévního nedokrvení. Oba stavy mohou způsobit klaudikace, což znamená bolest nohou při chůzi. Pokud cévní vyšetření zjistí normální průtok krve a během diagnostického testování potvrdí spinální stenózu, tak příznaky se v takovém případě nazývají neurogenně klaudikace. Při spinální stenóze popisují lidé tento stav nástupem bolesti nohou, nebo jako slabost při chůzi, s úlevou od bolestí jakmile si sednou. Množství z nich bude také popisovat zvýšenou toleranci ke chůzi při chůzi v předklonu, jako je to například při naklápění se dopředu při tlačení nákupního košíku.

Lumbální spinální stenóza se nejčastěji vyskytuje na úrovni obratlů L4-L5 a L3-L4, ale může se vyskytnout na jakákoliv obratli páteře. Degenerativní spirála může v konečném důsledku ovlivnit většinu vertebrálních segmentů / obratlů bederní páteře.

Cervikální stenóza

Pociťována bolest v krku ze spinální stenózy se nazývá cerviakálna spinální stenóza. Tento stav znamená, že existuje možné stlačení míchy. Stlačení míchy může naneštěstí vést ke vážným problémům, jako je extrémní slabost, nebo dokonce paralýza. Každý u koho se vyvinou příznaky stlačení míchy (myelopatie) může potřebovat intenzivnější léčbu, jakou je např. operace. Může se vyskytnout i stenóza hrudníku, ale ta je méně častá. Hrudní část páteře je středová / horní část páteře, a většinou sestává ze obratlů spojených s hrudním košem. Tato stabilní a silná část páteře umožňuje minimální pohyb, a to je důvod proč je zde menší pravděpodobnost rozvoje degenerativních stavů jako je spinální stenóza.

Spinální stenóza a stárnutí páteře

Spinální stenóza souvisí s degenerovaných páteře a obvykle začíná výrazněji projevovat u lidí starších 50 let a pak stále více u starších věkových kategorii. Jelikož jde o pozvolný proces, který jen výjimečně způsobuje okamžité příznaky, tak jemné změny v spinální stenóze častokrát vedou k postupnému poklesu fyzické aktivity a rozvoji více kypotického nebo předkloněn / vpřed ohnutého držení těla. Toto postupné předklánění může být patrné, pokud se na sebe podíváte na fotografiích pořízených v určitém časovém sledu - znatelné je to po dovršení 50 roku věku. Typické je předklánění dopředu a jak budou nastupovat účinky spinální stenózy, tak budete stále méně aktivní.

Hlavní typy spinální stenózy

Zatímco existují rozdíly v tom jak dokáže stenóza ovlivnit anatomii našeho těla, tak všem typům stenózy se zvykne jednoduše mluvit jako spinální stenóza. Obecně existují tři typy spinální stenózy:

Foraminálna stenóza

Foraminálna stenóza je běžným typem lumbální / bederní spinální stenózy, a také se může označovat jako laterální spinální stenóza. V místě kde nervový kořen opouští míšní kanál bočním otvorem na boku páteře, nazvané neurální foramen, může na nervový kořen tlačit kostní ostruha (osteofyt), která se již vyvinula z degenerované ploténky, nebo artritického fazetového kloubu páteře. Při takovém typu stenózy se vynořující nervový kořen uzavře (například, jednotlivé spinální nervy L4 po S1, které tvoří ischiatických nerv). Takový typ spinální stenózy si můžeme jednoduše představit jako sevření nervů.

Centrální stenóza

Zužování středového míšního kanálu (nazvané jako centrální stenóza) v lumbální / bederní oblasti (dolní části zad) stlačuje durální vak. Toto zúžení může způsobit tlak na nervový svazek na konci míchy (cauda equina), nebo na jednotlivé nervy uvnitř durální vaku.

Přede / zadní laterální stenóza

Jednotlivé nervy opouštějí střed spinálního kanálu otvorem na zadní straně páteře nazvané neurální foramen. Kromě nervového foramenu může být zúženě i sekundární a to rozvojem kostních ostruh z Fazetová kloubů páteře, vypouklých plotének, herniatických / vyskočení plotének a oteklých / hypertrofných vazů páteře. Toto boční zúžení dané oblasti, a z boku nervového foramenu se nazývá far / zadní laterální stenóza. Častokrát se vyskytuje kombinace foraminálnej a přede / zadní laterální stenózy.