Jakou roli hraje poloha vaší pánve a hlavy při udržení si zdravé páteře

Naše hlava představuje na vrchu poměrně tenké páteře těžké břemeno na vybalancování. Průměrná hlava váží přibližně 3,6 až 5,4 kg, a to myslíme stav kdy je dobře vybalancovaný na vrchu páteře (kdy je ve vzpřímené poloze). No pokud se hlava jakkoli předkloní, tak hmotnost, kterou musí nést páteř se rapidně zvýší.

Tato přebytečná váha může představovat problém, protože lidská páteř je dost křehká, držena ve vzpřímené poloze seřazením kostí a napětím pojivové tkáně jako jsou svaly, šlachy, vazy a vazivové tkáně. Páteř určuje kvalitu našeho života několika způsoby-ochraňuje míchu a centrální nervový systém a umožňuje nám stát a chodit vzpřímeně (ne štvornožky).

Jedna z mých nejoblíbenějších frází zní "Jak funguje páteř, funguješ i ty." Nesprávné držení těla může vaši páteř ohrozit.

Držení těla s hlavou v předklonu.

Držení těla s hlavou v předklonu je přesně to jak to zní, je to jeden z nejčastějších problémů vzpřímeného držení naší kostry. Ačkoliv stání a chůzi považujeme se samozřejmou věc, tak schopnost správně narovnat naši hlavy je pro nás často krát nedosažitelná.

Pokud držíte hlavu v předklonu a snažíte se ji narovnat, tak to není ta správná cesta. Abyste vaší hlavě umožnili aby se dostala z předklonu, musíte narovnat i zbytek vaší postavy.

Funkce pánve

Schopnost držet těžkou váhu vaší hlavy je závislá od vyrovnání pánve. Pokud se pánev nenachází ve správné poloze, tak všechno nad ní bude pod velkým pnutím.

K docílení vzpřímeného držení naší hlavy je třeba to čemu říkáme neutrální pánev. Pokud stojíme vzpřímeně, tak neutrální pánev znamená to, že vrchní část křížové kosti (os sacrum) je rovnoběžná s úrovní terénu. Podobným znakem pro hlavu je mít s terénem stejným způsobem rovnoběžné oční jamky. Vrch křížové kosti (os sacrum) je označován jako křížová deska a na jejím vrchu je posazena bederní (bederní) páteř, formují jedny z těch významnějších kloubů lidského těla - lumbosakrální kloub.

Narovnání tohoto kloubu má nesmírný význam pro podporu zbytku páteře, ale obzvlášť hlavy. Je téměř nemožné aby hlava byla v dobré poloze na vrchu páteře, pokud dolní bederní obratle (L5) nesedí správně na vrchu os sacrum.

Tato nejdůležitější křivka v bederní páteři je zřetelnou lidskou rysem, je to přesně to co nám umožňuje stát, kráčet a držet vzpřímeně naši hlavu. Jakákoliv změna od neutrální pánve změní stupeň zakřivení v bederní páteři, což má konkrétní dopad na naši hlavu.

Jedním ze způsobů jak si to vyzkoušet a pocítit je to, když si buď sednete nebo se postavíte a potočit vaší pánví (vystrčte zadek a pak jej stáhněte) a vnímejte jaký to má účinek na vaši hlavu a krk.

Nebojte se dostat hlavu do správné polohy. Začněte s novým uspořádáním vaší pánve a to takovým způsobem, že to vašim nohám umožní dostat se pod boky a tak umožníte správné formování vaší bederní páteře, což vám časem umožní narovnání hlavy do lepší pozice.