Kdy je to se ztuhlým krkem vážně?

Ztuhlý krk může být nepříjemný, ale obvykle to nepředstavuje důvod k panice. Avšak ve výjimečných případech to může signalizovat potřebu rychlého lékařského zhodnocení. Tento článek obsahuje několik způsobů jak zjistit, kdy může ztuhlý krk představovat příznak vážnějšího onemocnění.

Příznaky blikajících kontrolek, které mohou doprovázet ztuhlý krk

Pokud je ztuhlý krk výsledkem jiného stavu než je přetížení nebo vymknutí, tak jsou často přítomny i další příznaky. V takových případech se před bolestmi v kruhu a jeho ztuhlostí objeví přinejmenším ještě jeden další příznak. Níže jsou uvedeny "výstražné" příznaky, které by mohly signalizovat, že ztuhlý krk způsobuje potenciálně závažné onemocnění:

Tyto příznaky by měly člověka motivovat aby vyhledal lékařskou pomoc, ale nemusí hned znamenat vážné onemocnění, nebo že je třeba vyhledat pohotovost.

Nejčastěji závažně onemocnění spojené se ztuhlým krkem:

Meningitida - která v její nejzávažnější podobě představuje bakteriální infekci, která způsobuje zánět obalových blan mozku a míchy-je to nejčastější závažné onemocnění spojovány se ztuhlým krkem.

Podle centra pro kontrolu nákaz a prevenci (CDC), jsou horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk (neschopnost ohnout dopředu krk / předklonit krk, také nazývané jako nuchální tuhost) první typické příznaky meningitidy. Pokud se současně vyskytnou dva z těchto příznaků, tak je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Příznaky meningitidy se obvykle vyvinou během několika dní od nákazy, a zdravotní stav jednotlivce se může zhoršovat postupně nebo velmi rychle. K dosažení dobrého výsledku je nezbytný brzký zásah. Opožděná léčba může mít za následky poškození zdraví, jako je ztráta sluchu, poškození mozku, nebo dokonce může vést až k smrti.

Je třeba poznamenat, že meningitidu nemusí vždy doprovázet ztuhlý krk, a mohou být přítomny další mimo jiné i další příznaky jako je nevolnost, zvýšená citlivost na světlo nebo hlasité zvuky, případně zmatenost.

Infekce - Zatímco meningitida je nejčastější infekce, která by mohla způsobovat ztuhlý krk, tak i množství dalších infekci může vést k bolestivému ztuhlého krku.

Nádor - Mozkový nádor, hlavně pokud se nachází v mozečku, může způsobit ztuhlý krk. Nádor v krční páteři, jako je ten rakovinný, může také způsobit bolest krku a / nebo jeho ztuhnutí.

Cervikální dystonie. Tato neurologická porucha, také známá jako torticollis (jednostranné svalové ztuhnutí šíje) může způsobovat nekontrolovatelné křeče krčních svalů. Hlava může být otočena nebo zaseknutá v různých polohách mimo své normální orientace.

Toto ještě není kompletní seznam příznaků, protože mnohé podmínky mohou způsobit, že krční tkáně se zvětšují / otékají nebo v nich dochází ke křečím, což vede k bolestivému a omezenému pohybu.